Akty prawne i dokumenty

dotyczące PAN

inne

 

Regulamin Komitetu Neurobiologii

 Regulamin Komitetu Neurobiologii

 

Ekspertyzy i opinie

List do Minister Edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zawierający opinię Komitetu Neurobiologii dotyczącą książki Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

Apel Komitetów do władz w związku z kampanią medialną dotyczącą nowelizacji ustawy ds doświadczeń na zwierzętach

List Komitetu Neurobiologii i PTBUN do redakcji Polityki w sprawie artykułu z 4.11.2014 pt. "Uwolnić króliki"

Stanowisko Komitetów Biotechnologii, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych PAN w sprawie zastosowania komórek macierzystych

Opinia dotycząca podstaw naukowych metody „Kinezjologii Edukacyjnej” oraz konsekwencji jej stosowania

Oświadczenie Wydziału Nauk Medycznych PAN, Komitetu Neurobiologii PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN w sprawie badań na zwierzętach

 

Posiedzenia Komitetu Neurobiologii

13 grudnia 2013

7 maja 2013, wspólne posiedzenie Komitetów Biotechnologii, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych w sprawie zastosowania komórek macierzystych w terapii; stanowisko Komitetów

25 stycznia 2013

30 listopada 2012

24 lutego 2012

 

Sprawozdania z działalności Komitetu Neurobiologii

Informacja o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2011 roku

Informacja o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2010 roku

Informacja o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2009 roku