Aktualna struktura

Struktura: Komitet jest jednolity. Komisje, sekcje lub zespoły mogą być tworzone przez zebranie plenarne.

Wydawnictwo: Komitet nie posiada własnego wydawnictwa. Patronuje czasopismu "Neuropsychiatria i Neuropsychologia" (ISSN 1896-6764).